Kardynał

Thomas Wolsey Biografia, życie, ciekawe fakty

Thomas Wolsey Biografia, życie, ciekawe fakty

Thomas Wolsey, marzec, Thomas Wolsey był anglikańskim duchowieństwem chrześcijańskim, który zyskał na znaczeniu za panowania króla Henryka VIII, wywarł ogromny wpływ na dwór królewski, że król zostawił mu prowadzenie codziennej działalności urzędowej....

Saint John Fisher Biografia, życie, ciekawe fakty

Saint John Fisher Biografia, życie, ciekawe fakty

Święty John Fisher, 19 października, angielski katolicki biskup, teolog i kardynał John Fisher urodzili się 19 października 1469 r. W Beverley w hrabstwie Yorkshire w Anglii. Był jednym z czworga dzieci swoich rodziców, ojca Roberta Fishera i matki, Agnieszka....

Aaron Jean-Marie Lustiger Biografia, życie, ciekawe fakty

Aaron Jean-Marie Lustiger Biografia, życie, ciekawe fakty

Aaron Jean-Marie Lustiger, 17 września, arcybiskup Paryża, Aaron Jean-Marie Lustiger był nawróconym rzymskokatolikiem urodzonym w żydowskiej rodzinie z Polski, kardynał Lustiger wierzył, że chrześcijanie i Żydzi mogą żyć razem w pokoju i patrzył na chrześcijaństwo jako na ewolucja od judaizmu....